Pomoc psychologiczna/interwencja kryzysowa

To taka forma pomocy, która koncentruje się przede wszystkim na aktualnych, nagłych i nieoczekiwanych wydarzeniach życiowych. Pojawienie się takich okoliczności sprawia, że dotychczasowe możliwości radzenia sobie z trudną sytuacją stają się niewystarczające, a istniejąca równowaga zostaje zaburzona prowadząc do trudności w codziennym funkcjonowaniu. Osoba, która takiej sytuacji doświadcza, może odczuwać wówczas tak silne i skrajne emocje, że aby sobie z nimi poradzić i wrócić do utraconej równowagi, potrzebuje wsparcia psychologa. Częstotliwość spotkań w takiej formie pomocy jest zależna potrzeb klienta oraz rozległości kryzysu.