Psychoterapia indywidualna

To forma oddziaływania terapeutycznego, kierowana do osób odczuwających cierpienie czy psychiczny dyskomfort, doprowadzający do trudności w codziennym funkcjonowaniu. Takie odczucia mogą być związane z aktualnie doświadczanymi problemami lub łączyć się ze zdarzeniami z przeszłości. Psychoterapia to przestrzeń, w której można się zatrzymać, przyjrzeć sobie i napotykanym trudnościom. Stwarza ona możliwość poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami oraz budowania poczucia spełnienia i zadowolenia z życia.
Pierwsze spotkania to przede wszystkim czas pozyskiwania istotnych z punktu widzenia psychoterapii informacji, poznawania się pacjenta i terapeuty, a także wstępnego ustalania obszarów, które warto włączyć do pracy terapeutycznej. Jeśli zapadnie decyzja o kontynuowaniu współpracy, kolejne spotkania odbywają się zwykle raz w tygodni i trwają około 50 minut. Długość psychoterapii zależy od złożoności problemu i ustalana jest indywidualnie.