Dzień dobry, nazywam się Paulina Chachuła.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Studia psychologiczne o specjalnościach Psychologia Kliniczna oraz Patologia Społeczna i Psychologia Sądowo-Penitencjarna ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie kształciłam się w ramach 5-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy terapeutycznej łączę nurty psychodynamiczny oraz systemowy.

Staram się, aby spotkania ze mną były serdeczne, pełne szacunku i autentyczności. Współpracę z moimi klientami opieram na otwartości i poczuciu bezpieczeństwa.  Aby móc oferować jak najwyższą jakość udzielanej pomocy, stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Zapraszam do kontaktu!

W czym mogę pomóc?

Zajmuję się pracą terapeutyczną z osobami, które odczuwają skutki zdarzeń o charakterze traumatycznym, borykają się z trudnościami w związku z doświadczaniem chorób psychosomatycznych, cierpią z powodu zaburzeń odżywiania się, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń osobowości, doświadczają trudności emocjonalnych i relacyjnych, mają trudności w radzeniu sobie z doświadczaniem straty i żałoby, odczuwają potrzebę kontaktu z psychologiem w związku z trudnościami dotyczącymi płodności.

Prowadzę spotkania indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży w ramach krótkoterminowej pomocy psychologicznej oraz w dłuższym kontakcie terapeutycznym, a także terapię rodzinną i małżeńską/partnerską. Więcej informacji na ten temat umieściłam w opisie mojej oferty.

Jak przebiegają spotkania ze mną?

W przypadku indywidualnych form pomocy, pierwsze spotkania to przede wszystkim czas pozyskiwania istotnych z punktu widzenia terapii informacji, poznawania się pacjenta i terapeuty, a także wstępnego ustalania obszarów, które warto włączyć do pracy terapeutycznej. Jeśli zapadnie decyzja o kontynuowaniu współpracy, kolejne spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają około 50 minut. Długość psychoterapii zależy od złożoności problemu i ustalana jest indywidualnie.

Jeśli potrzebna jest forma pomocy obejmująca całą rodzinę, pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i uczestniczy w nim, oprócz psychologa para rodzicielska lub jeden z rodziców. Podczas tego spotkania omawia się aktualne problemy rodziny, pewne fragmenty rodzinnej historii, dotąd podejmowane próby szukania pomocy oraz rozważa się jakie formy specjalistycznego wspierania rodziny i poszczególnych jej członków wydają się najskuteczniejsze. Jeśli zapadnie decyzja o podjęciu terapii, kolejne spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie już w szerszym gronie rodzinnym.

Na pierwszych konsultacjach partnerskich przyglądamy się temu, co dzieje się w związku, zbieramy istotne informacje i zastanawiamy się jakie obszary wspólnego życia wymagają psychologicznego opracowania. Jeśli cele oraz oczekiwania partnerów dotyczące wspólnej pracy będą podobne i możliwe do zrealizowania, można rozpocząć proces terapeutyczny. Spotkania odbywają zwykle co 2 tygodnie i trwają około 80 minut. Terapia par jest formą raczej krótkoterminową, obejmującą zwykle kilka – kilkanaście spotkań.

Jeśli masz wątpliwości jaka forma pomocy będzie dla Ciebie najlepsza, zadzwoń. Wspólnie zastanowimy się jaki sposób pracy terapeutycznej warto podjąć, aby był on optymalnie dopasowany do twoich potrzeb.

Doświadczenie psychologiczne

psycholog Gdańsk Paulina ChachułaPosiadam doświadczenie w obszarze diagnostyki psychologicznej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej oferowanej przez placówki interwencji kryzysowej, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, rodzin oraz par. Realizowałam również zadania edukacyjne i profilaktyczne (warsztaty, szkolenia) w ramach różnych instytucji i projektów.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w następujących placówkach:

  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
  • Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni (Ośrodek Interwencji  Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia)
  • Centrum Praw Kobiet oddział w Gdańsku
  • Wydział Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
  • inne instytucje, projekty zawodowe

Aktualnie jestem zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia należącymi do Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, organizacjami pozarządowymi na terenie Trójmiasta, m.in. Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku,  a także prowadzę praktykę prywatną.

Certyfikaty

Opinie