Konsultacje/terapia rodzinna w nurcie systemowym

W rozumieniu systemowym rodzinę postrzega się jako system, w którym „całość jest czymś więcej niż tylko sumą części”. Taki założenie podejścia systemowego wskazuje na to, że w rodzinie każda z jednostek wpływa na wszystkich pozostałych członków systemu rodzinnego, a zmiana w jednym elemencie powoduje zmianę w całym systemie. Z tego powodu na spotkania zaprasza się na ogół wszystkich członków rodziny, którzy zamieszkują wspólnie, a podczas rozmowy każdy z osobna ma możliwość przedstawić swój sposób patrzenia na trudności, które występują w rodzinie.
Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i uczestniczy w nim, oprócz psychologa, para rodzicielska lub jeden z rodziców. Podczas tego spotkania omawia się aktualne problemy rodziny, pewne fragmenty rodzinnej historii, dotąd podejmowane próby szukania pomocy oraz rozważa się jakie formy specjalistycznego wspierania rodziny i poszczególnych jej członków wydają się najskuteczniejsze. Jeśli już zapadnie decyzja o podjęciu terapii, kolejne spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie już w szerszym gronie rodzinnym.

 

Zdjęcie rodziny w ofercie – źródło: Kurtz Family by Ryan Polei